Przekazanie dyspozytorni medycznej w Słupsku

Dyrektor SPR w Słupsku informuje, że w myśl ustawy z 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 listopada 2021 r., dyspozytornia medyczna w Słupsku znajduje się w strukturach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i podlega bezpośrednio pod Wydział Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W sprawach związanych z działaniem dyspozytorni medycznej tj. przyjmowanie zgłoszeń na nr alarmowy 999, proszę kontaktować się z:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Wydział Państwowego Ratownictwa Medycznego, ul. Okopowa 21/27 , 80-810 Gdańsk

tel. 58 307 74 60