DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJENGO

DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA INWEATYCYJENGO

 

Zakup ambulansu drogowego  typu C i sprzętu medycznego
dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku


DPR Tablica RFIL M