SE-407/28/19 Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i osobowe podmiotu.

 Zamówienie na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i osobowe majątku (CPV -66510000-8)

Znak postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : SE-407/28/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „Ustawą Pzp.” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi do ustawy, a w sprawach nie uregulowanych ustawą Pzp., przepisami ustawy – Kodeks cywilny w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych określonych na dostawy lub usługi w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 02-12-2019 r. nr 630693-N-2019,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,

- na stronie internetowej www.pogotowie.slupsk.pl

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Sprostowanie

SWIZ (po zmianie)

Wyjaśnienie SWIZ

SIWZ 
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11
Załącznik 12
Załącznik 13
Załącznik 14
Załącznik 15
Załącznik 16

 

Wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w celach zawartych w polityce obsługi cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie", powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania pogotowie.slupsk.pl.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przejrzyj polityka cookies. polityka cookies.

  Akceptuje warunki przechowywania plików cookies.
EU Cookie Directive Module Information