Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zespołach wyjazdowych typu „P”, „S”, transporcie sanitarnym oraz na stanowisku dyspozytora medycznego.

 

DYREKTOR STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU

Ogłasza konkurs ofert

Na udzielanie świadczeń medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 170.tys. osób z miasta Słupska i powiatu słupskiego).

w ramach dyżurów kontraktowych od poniedziałku do niedzieli w wyznaczonych przez grafik godzinach.

Czytaj więcej: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zespołach wyjazdowych typu „P”, „S”,...

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych dla rejonu operacyjnego 22/02 w ramach działania zespołów wyjazdowych „S” i „P”

DYREKTOR STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO W SŁUPSKU

Ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych ratownictwa medycznego dla rejonu operacyjnego 22/02 w ramach działania zespołów wyjazdowych „S” i „P”

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego >BIP<

Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I

logo radiologia

Nazwa projektu: Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Priorytet: VII Zdrowie
Działanie: 7.1. Zasoby Ochrony Zdrowia

Okres realizacji rzeczowej projektu: od 20.01.2016 r. do 30.09.2021 r.

Wartość projektu: 21 538 751,07 PLN
Dofinansowanie UE: 19 418 606,58  PLN

Lider Projektu: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. – 19 861 751,07zł

Partnerzy Projektu: Gmina Miejska Kościerzyna

Gmina Wiejska Kościerzyna

Partnerzy w ramach COVID-19:

Wojewódzki Szpital Specjalistycznym im.  J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. –  1 408 000,00zł

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku –  225 000,00zł

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku – 44 000,00zł

Cele projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Celem bezpośrednim jest poprawa dostępności z równoczesnym wzrostem jakości usług medycznych w zakresie precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez modernizację oraz doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o. o.

Projekt zakłada działania inwestycyjne polegające na zakupie i wyposażeniu w nowoczesny sprzęt medyczny Oddziału Chirurgii Onkologicznej, Sali Gastroenterologii, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej, Zakładu Patomorfologii, Apteki – Pracowni Cytostatyków, Ginekologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Rozbudowana zostanie też poczta pneumatyczna łącząca Zakład Patomorfologii z pozostałymi częściami szpitala.

Realizacja projektu niesie za sobą osiągnięcie korzyści społecznych koncentrujących się głównie na wzroście bezpieczeństwa poprzez dostępność do usług medycznych oraz przyczyni się do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki zrealizowaniu zakresu rzeczowego projektu polegającego na zakupie sprzętu medycznego (respirator, mobilny TK, cyfrowy rtg, komory laminarne, analizator, odczynniki i testy, aparaty diagnostyczne do laboratoriów COVID-19), zakupie środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych oraz prac adaptacyjno-remontowych.

Planowane efekty projektu:

Doposażenie placówki oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych pozwolą na:

  • wyrównanie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych w regionie,
  • wzrost bezpieczeństwa (na obszarze realizacji projektu) dzięki dostępności do szerszego zakresu usług medycznych,
  • szybsze oraz kompleksowe przeprowadzenie badań,
  • obsługiwanie większej ilości pacjentów jednocześnie,
  • skrócenie pobytu chorego w szpitalu zmniejszając pobyt pacjenta z 5,40 dnia do osiągnięcia wartości docelowej na poziomie 4,5 dnia,
  • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz energetycznych poprzez zakupienie nowoczesnego sprzętu medycznego o wysokich klasach energooszczędności.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku w ramach projektu zakupiła rękawiczki jednorazowe dla zespołów ratownictwa medycznego.

Wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w celach zawartych w polityce obsługi cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie", powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania pogotowie.slupsk.pl.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przejrzyj polityka cookies. polityka cookies.

  Akceptuje warunki przechowywania plików cookies.
EU Cookie Directive Module Information