Konkurs ofert na Kierownika Dyspozytorni Medycznej

DYREKTOR STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU

Ogłasza konkurs

na stanowisko kierownika dyspozytorni medycznej DM11 02

w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

Miejsce pracy:

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

Opis zadań:

 

·         organizacja i kierowanie pracą dyspozytorni medycznej, w tym opracowywanie szczegółowego sposób funkcjonowania dyspozytorni medycznej, zapewnienie ciągłości jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych

·         nadzór pracą dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzania rozmów, decyzji podejmowanych w zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych

·         przygotowywanie, weryfikacja i aktualizacja wykazów oraz opracowywanie niezbędnych podczas realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych

·         opracowywanie i aktualizacja planów postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeniach alarmowych

·         dokonywanie oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych na podstawie formularza oceny pracy dyspozytora medycznego, uwzględniającego kryteria oceny pracy dyspozytora medycznego

·         koordynowanie realizacji zadań w zakresie utrzymania i funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w rejonie operacyjnym

·         rozpatrywanie zażaleń, skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania dyspozytorni medycznej

Rodzaj umowy:

umowa o pracę w wymiarze 1/8 etatu

lub

umowa cywilnoprawna w wymiarze 20 godzin w miesiącu

Liczba miejsc pracy:

1

Data rozpoczęcia:

od ok. 18.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wymagania:

(wymagania zawarte w załączniku nr 2 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku z dnia 04 stycznia 2021 r.).

 

·         wykształcenie wyższe na kierunku pielęgniarstwo (co najmniej studia pierwszego stopnia) lub  uzyskała co najmniej tytuł zawodowy licencjata wymagany dla ratownika medycznego

·         co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego

·         szczególne uprawnienia: w przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo niezbędne jest posiadanie kwalifikacji wymaganych dla pielęgniarki systemu

·         znajomość ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o systemie powiadamiania ratunkowego, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw

·         posiadanie obywatelstwa polskiego

·         korzystanie z pełni praw publicznych

·         nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Sposób aplikowania:

 

Umowa o pracę: podanie o pracę, CV oraz wymagane dokumenty należy złożyć
w sekretariacie Stacji (pokój nr 19) do dnia 14 stycznia 2021 r., do godz. 12:00

Umowa cywilnoprawna: ofertę* wraz z  kompletem wymaganych dokumentów zgodnych ze szczegółowymi warunkami konkursu należy złożyć w sekretariacie Stacji
(pokój 19) w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r. do godziny 12.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na świadczenie usług medycznych”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 08:30.

Adres:

ul. Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk,

Kontakt w Stacji Pogotowia Ratunkowego

Osoba do kontaktu

Marlena Bruhn

Kierownik Działu Usług Medycznych

Numer telefonu

59 8414520 wew. 64

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki:

1. Ogłoszenie

2. Regulamin przeprowadzenia konkursu

3. Regulamin pracy komisji

4. Załącznik Nr 1

5. Załącznik Nr 2

6. Załącznik Nr 3

7. Załącznik Nr 4

*Oferty powinny zawierać informacje zgodne z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.2011, nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004, poz. 2135 z późn.zm.),  załącznikiem nr 1 i 2 (wymagania dla zespołów ratownictwa medycznego)  do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1176), ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Stacji Pogotowia Ratunkowego www.pogotowie.slupsk.pl, oraz w Dziale Usług Medycznych (pokój nr 11, I piętro) przy ul. Paderewskiego 5.

Prosimy o składanie ofert w sekretariacie SPR ( pokój 19) w terminie do 14 stycznia 2021 r. do godz. 12:00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na świadczenie usług medycznych”.

Otwarcie ofert na dyżury kontraktowe nastąpi w dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 8:30

Dyrektor SPR w Słupsku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert. Skargi i protesty dotyczące trybu ogłoszenia konkursu, zakresu ofert, trybu ich składania i sposobu przeprowadzenia konkursu można składać do Dyrektora SPR w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyboru ofert.

Wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w celach zawartych w polityce obsługi cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie", powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania pogotowie.slupsk.pl.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przejrzyj polityka cookies. polityka cookies.

  Akceptuje warunki przechowywania plików cookies.
EU Cookie Directive Module Information