(Zakończone) KONKURS OFERT - Lekarzy zespołów 2014-02

Ogłasza konkurs ofert

na świadczenie usług medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego

                                                                  w Słupsku

na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych ( szacunkowa liczba około

170.tys. osób z miasta Słupska i powiatu słupskiego.

w ramach dyżurów kontraktowych w dni robocze

w godzinach przedpołudniowych , popołudniowych i nocnych

oraz w dni wolne od pracy

 

 

 

Konkurs dotyczy :

  • lekarzy zespołów specjalistycznych (w szczególności o specjalności medycyny ratunkowej, anestezjologii, chirurgii, chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii i pediatrii lub w trakcie specjalizacji z w/w specjalności, wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej oraz w ramach grupowej praktyki lekarskiej.
  • lekarzy nocnej obsługi chorych ( w szczególności choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, pediatria).

 

Umowy zostaną zawarte na okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2017 roku

Oferty powinny zawierać informacje zgodnie z art.26 i 27 ustawy  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.( Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz.654)oraz odpowiednio art.146 ust.1 art. 147-150,151ust 1-5 art.152,153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz 1027 z póź. Zm)

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Stacji Pogotowia Ratunkowego www.pogotowie.slupsk.pl, oraz w Dziale Usług Medycznych(pokój nr 11) Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul .Paderewskiego 5.

Prosimy o składanie ofert w sekretariacie SPR ( pokój 19) w terminie do  7 marca 2014 r.

do godziny 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na świadczenie usług medycznych”.

Otwarcie i wybór ofert na dyżury kontraktowe nastąpi w dniu 10 marca 2014 roku o godz 8.30

 

 

Dyrektor SPR w Słupsku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert.

Skargi i protesty dotyczące trybu ogłoszenia konkursu, zakresu ofert, trybu ich składania i sposobu przeprowadzenia konkursu można składać do Dyrektora SPR w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

Pliki do sciągnięcia:

1. Załącznik nr 1

2. Załącznik nr 2

3. Załącznik nr 3

 

Wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w celach zawartych w polityce obsługi cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie", powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania pogotowie.slupsk.pl.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przejrzyj polityka cookies. polityka cookies.

  Akceptuje warunki przechowywania plików cookies.
EU Cookie Directive Module Information