Konkurs ofert - uzupełniający na świadczenie usług medycznych przez lekarzy w ZRM typu S

DYREKTOR STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO

W SŁUPSKU

                                                              

Ogłasza konkurs ofert - uzupełniający

na świadczenie usług medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego  w Słupsku

na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około

170.tys. osób z miasta Słupska i powiatu słupskiego.

w ramach dyżurów kontraktowych w dni robocze

w godzinach przedpołudniowych , popołudniowych i nocnych

oraz w dni wolne od pracy

Konkurs dotyczy :

Lekarzy specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego „S” (w szczególności o specjalności medycyny ratunkowej, anestezjologii, chirurgii, chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii, pediatrii i neurologii lub w trakcie specjalizacji z w/w specjalności, wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej oraz w ramach grupowej praktyki lekarskiej.

Umowy zostaną zawarte na okres od 01 czerwca 2019 roku do 31 marca 2020 roku

Oferty powinny zawierać informacje zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U.2011, nr 112, po 654) oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793),  Załącznikiem nr 1 i 2 (wymagania dla zespołów ratownictwa medycznego)  do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1176).

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Stacji Pogotowia Ratunkowego www.pogotowie.slupsk.pl, oraz w Dziale Usług Medycznych (pokój nr 11) Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul .Paderewskiego 5.

Prosimy o składanie ofert w sekretariacie SPR (pokój 19) w terminie do 27 maja 2019 r. do godziny 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert  na świadczenie usług medycznych” oraz imię i nazwisko, numer telefonu Oferenta.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Załącznik Nr 1

3. Załącznik Nr 2

4. Załącznik Nr 3

5. Załącznik Nr 4

Otwarcie i wybór ofert na dyżury kontraktowe nastąpi w dniu 28 maja  r. o godz. 08:30.

Dyrektor SPR w Słupsku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert.

Skargi i protesty dotyczące trybu ogłoszenia konkursu, zakresu ofert, trybu ich składania i sposobu przeprowadzenia konkursu można składać do Dyrektora SPR w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

Wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w celach zawartych w polityce obsługi cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie", powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania pogotowie.slupsk.pl.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przejrzyj polityka cookies. polityka cookies.

  Akceptuje warunki przechowywania plików cookies.
EU Cookie Directive Module Information