SE-407/28/19 Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i osobowe podmiotu.

 Zamówienie na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i osobowe majątku (CPV -66510000-8)

Znak postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : SE-407/28/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „Ustawą Pzp.” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi do ustawy, a w sprawach nie uregulowanych ustawą Pzp., przepisami ustawy – Kodeks cywilny w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych określonych na dostawy lub usługi w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Czytaj więcej: SE-407/28/19 Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i osobowe podmiotu.

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU dotyczy: przetargu nieograniczonego, na sprzedaż defibrylatorów Lifepak 12.

Słupsk,  dnia 27.09.2019r

SE-408/ 4 /19

ZAWIADOMIENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: przetargu nieograniczonego (ofertowego), na sprzedaż defibrylatorów  Lifepak 12, ogłoszonego w dniu 24.09.2019 r. na stronie internetowej Stacji  oraz na  tabl. ogłoszeń , w którym składanie ofert upłynęło w dniu 27.09.2019 r.o godz. 10:30.

Czytaj więcej: ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU dotyczy: przetargu nieograniczonego, na sprzedaż...

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU dotyczy: przetargu nieograniczonego, na sprzedaż defibrylatorów Lifepak 12

Słupsk, dnia 20.09.2019r

SE-408/ 3 /19   

ZAWIADOMIENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: przetargu nieograniczonego (ofertowego), na sprzedaż defibrylatorów Lifepak 12, ogłoszonego w dniu 14.09.2019 r. w dzienniku „Dzienniku Bałtyckim ” , na stronie internetowej Stacji oraz na tabl. ogłoszeń , w którym składanie ofert upłynęło w dniu 20.09.2019 r.o godz. 12:30.

Czytaj więcej: ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU dotyczy: przetargu nieograniczonego, na sprzedaż...

Wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w celach zawartych w polityce obsługi cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie", powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania pogotowie.slupsk.pl.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przejrzyj polityka cookies. polityka cookies.

  Akceptuje warunki przechowywania plików cookies.
EU Cookie Directive Module Information