Konkurs na świadczenia udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym 22/02

Konkurs na świadczenia

DYREKTOR STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU

Ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych ratownictwa medycznego dla rejonu operacyjnego 22/02 skoncentrowanej dyspozytorni DM 1102 w ramach działania zespołów wyjazdowych „S” i „P”

Konkurs dotyczy : ogłoszonego konkursu ofert przez POW NFZ w Gdańsku w dniu 25.02 2019 roku na świadczenia usług ratownictwa medycznego dla rejonu operacyjnego skoncentrowanej dyspozytorni DM 1102 Słupsk w ramach działania zespołów wyjazdowych „P” i „S”

Umowy zostaną zawarte na okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Oferty powinny zawierać informacje zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U.2011, nr 112, po 654) oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1510),  Załącznikiem nr 1 i 2 (wymagania dla zespołów ratownictwa medycznego)  do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2019 r. , poz. 237).
Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Stacji Pogotowia Ratunkowego www.pogotowie.slupsk.pl, oraz w Dziale Usług Medycznych (pokój nr 11) Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul .Paderewskiego 5.
Prosimy o składanie ofert w sekretariacie SPR (pokój 19) w terminie do 28 lutego 2019 r. do godziny 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert  na świadczenie usług medycznych” dla rejonu operacyjnego skoncentrowanej dyspozytorni DM 1102 Słupsk w ramach działania zespołów wyjazdowych „P” i „S”

Otwarcie i wybór ofert nastąpi w dniu 01 marca  2019 r. o godz. 08:30.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Zmiana terminy składania ofert - 01 marca  2019 r. do godz. 14:00.

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie
2. Regulamin
3. Szczegółowe warunki konkursu
4. Szczegółowe warunki konkursu_aktualziacja
5. Ogłoszenie o zmianie SWK

 

Zawiadomienie o wyborze ofert.

Pliki do pobrania:
1. Zawiadomienie o wyborze ofert w prowadzonym postępowaniu.


Dyrektor SPR w Słupsku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert.
Skargi i protesty dotyczące trybu ogłoszenia konkursu, zakresu ofert, trybu ich składania i sposobu przeprowadzenia konkursu można składać do Dyrektora SPR w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

Wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w celach zawartych w polityce obsługi cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie", powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania pogotowie.slupsk.pl.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przejrzyj polityka cookies. polityka cookies.

  Akceptuje warunki przechowywania plików cookies.
EU Cookie Directive Module Information