Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Czytaj więcej: Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Ważne - bądź bezpieczny - Ty i Twoi Bliscy - Nie dla czadu !!!

odpedjbkhoempdah

Mapa dojazdu

Pomorskie e-Zdrowie

 
 
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_ezdrowie.png
 
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku jest beneficjentem projektu "Pomorskie e-Zdrowie".
 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 , Priorytet 7, „Zdrowie”, działanie 7.2 „Systemy informatyczne i telemedyczne”.
 
 Celem głównym projektu „Pomorskie e-Zdrowie” jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym.
 
 Rezultatem projektu „Pomorskie e-Zdrowie” będzie wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia.
 
Projekt „Pomorskie e-Zdrowie” przewiduje rozbudowę oraz modernizację systemów informatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą i koniecznymi szkoleniami w 14 pomorskich podmiotach leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym. Podmioty te zlokalizowane są na terenie województwa pomorskiego.
 Całkowity koszt realizacji projektu po stronie partnera wynosi 2 078 660,00 zł, wkład funduszy europejskich 1 439 729,15 zł.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Pomorskieezdrowie.png